sobota, 7 stycznia 2012

INVERTED

Inwersja jest zabiegiem który wynika z naturalnej dla umysłu skłonności do zestawiania przeciwieństw. Jest to szczególny przypadek myślenia abstrakcyjnego. Z krótko sformułowanego postulatu odwrotności wynikają mnożące się okoliczności warunkujące jego przebieg. Stosowana często intuicyjnie inwersja nie daje się sprowadzić do wspólnego mianownika, przeciwieństwa takie jak dobry i zły są zupełnie innego rodzaju zestawieniem niż np. dzień i noc.  Operacja odwrócenia nie prowadzi do  powstania pary dopełniających opozycji, lecz tworzy sieć przekształceń , połączonych różnokierunkowymi relacjami. Zabieg ten można przebadać w sztukach wizualnych – skutecznym sposobem na uzyskanie efektu semantycznej czy formalnej niespodzianki jest poszukanie upartej stałej we wcześniejszych rozwiązaniach i odwrócenie jej o 180 stopni.
maess


Wystawa  „Inverted” jest owocem  pobytu rezydencyjnego  Maess w Argentynie. Ekspozycję tworzy cykl rysunków opartych na specyficznej topografii miasta La Plata. Maess poddaje plan idealnego miasta wielokrotnym  przekształceniom, dokonując przesunięć w zastanej rzeczywistości.Inwertyzm – czyli eksploracja przestrzeni pomiędzy punktem wyjściowym, jakim w tym przypadku jest odwzorowanie topograficzne, a ostatecznym rezultatem, jest strategią zapraszającą widza do nienawykowej percepcji. Jej  głównym celem  nie jest  ostateczny rezultat  lecz obserwacja momentów i miejsc w których w procesie inwersji  pojawiają się niedokładności, powtórzenia, błędy


maess
Maess, Inverted 2008,42x29cm
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz